Ποιοι είμαστε

Μια εταιρεία που επενδύει και αναπτύσσει τις δραστηριότητές της σε ένα ευρύ φάσμα επιλογών όπως η παραγωγή και το εμπόριο μηχανημάτων-εργαλείων. Πιστεύουμε ότι σκοπός της λειτουργίας μας είναι να συμμετέχουμε ενεργά σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Όραμα

Να μετατρέψουμε την AQUILA σε μιά δυναμική επιχείρηση με σταθερά αναπτυξιακή πορεία που να προσδίδει αξία στους μετόχους, τους υπαλλήλους και την κοινωνία.

Οι αξίες μας

  • Σεβόμαστε τους μετόχους, τους συνεταίρους, τους συνεργάτες, το προσωπικό, την κοινωνία και το περιβάλλον.
  • Επιζητούμε επιχειρηματικές ευκαιρίες με προοπτική και κερδοφορία.
  • Αξιοποιούμε δημιουργικά τις πολύχρονες εμπειρίες μας (θετικές και αρνητικές).
  • Δουλεύουμε σκληρά επιδιώκοντας συνεχή βελτίωση.

Που πηγαίνουμε

Οι ενέργειές μας σχετικά με την κατεύθυνση της εταιρείας AQUILA στον χρονικό ορίζοντα 2012 έως σήμερα, συνοψίζονται στα εξής:

  • Έμφαση και ενίσχυση της κύριας δραστηριότητας (μηχανήματα-εργαλεία).
  • Mείωση του κόστους λειτουργίας.
  • Προσέγγιση νέων κλάδων με αναπτυξιακή προοπτική.
  • Επαναπροσδιορισμός των οικονομικών πόρων σε συνδυασμό με τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται.
  • Βελτιστοποίηση/ενίσχυση οργανωτικού σχήματος σε κρίσιμους τομείς λειτουργίας - αναβάθμιση επιπέδου στελεχιακού δυναμικού.
  • Προώθηση των σύγχρονων κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης σε όλες τις λειτουργίες μας.