Τεχνική Υποστήριξη

Προκειμένου να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής των προϊόντων Aquila και να σας εγγυηθούν τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, όλα τα αυθεντικά ανταλλακτικά, κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές και χαρακτηριστικά. Η χρήση αυθεντικών ανταλλακτικών θα συμβάλλει στην εγγύηση της μέγιστης απόδοσης – αδιαμφισβήτητα στη μείωση του κινδύνου και του κόστους άσκοπων επισκευών. Υπάρχει και κάτι επιπλέον, η εγγυημένη διάθεση αυθεντικών ανταλλακτικών μέχρι και 5 χρόνια μετά την παύση της παραγωγής τους.